• Съдържанието намиращо се на сайта umtqloduh.com е само с информационен характер и не е предназначено да замени контакта Ви с Вашия лекар или друго медицинско лице.
  Ние наричаме тези комуникации „Телездравни/образователни услуги“. Тези услуги, които ви предоставяме, ще се състоят от информация и предложения, които са предназначени да помогнат на вас и вашия доставчик на здравни услуги при използването на естествени средства за поддържане на вашето здраве. Телездравните/образователните услуги не са предназначени да служат като медицинска диагноза или лечение от какъвто и да е вид, въпреки че се извършват от лекар!
  Телездравните консултации са безплатни и само при желание на потребителя се приемат дарения, за да се стимулира безвъзмездната дейност.
 • Ние не сме лицензирано медицинско звено/заведение за предоставяне на медицински грижи, такива се осъществяват само на живо.
 • Потребителят на umtqloduh.com се задължава винаги да се консултира на живо с лекар преди започване на диета, двигателен режим, промяна в текуща диета или при наличие на някакви въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.
 • Потребителят на umtqloduh.com е длъжен да спазва професионалния медицински съвет и да не отлага търсенето на такъв, заради информация, получена от сайта umtqloduh.com. Ум-тяло-дух изисква от Вас да се консултирате с лекар, преди да започнете индивидуална диета и/или тренировъчна програма и/или диета, която сте получили. Физическият преглед е незаменим.
 • Потребителят на umtqloduh.com декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия и влошаване на здравословното състояние.
 • Потребителят на umtqloduh.com декларира, че ако чувства дискомфорт, болка или други проблеми, веднага ще спре хранителния режим и тренировъчната си програма, който спазва и ако не го направи екипа на umtqloduh.com не носи отговорност затова негово действие или бездействие.
 • С използването на информацията получена от umtqloduh.com Вие удостоверявате, че сте получили одобрението на Вашия лекар да използвате предоставените съвети и материали!
 • Umtqloduh.com не носи отговорност за каквито и да било здравословни проблеми, които можете да получите в следствие на използването на хранителен/двигателен режим, които сте получили посредством отдалечената комуникация, по интернет от екипа на Ум-тяло-дух. Вие се съгласявате, че правите това на свой собствен риск.